شبیه‌سازهای آموزشی

۱۸۸ مطلب
مشاهده مطلب
الکترولیز پیشرفته

الکترولیز پیشرفته

نیکا نیکرو نیکا نیکرو

الکتروشیمی

۱۳ اسفند ۱۴۰۰

برقکافت یا الکترولیز، کاربردی از علم شیمی و فیزیک است که فرایندهای شیمیایی با صرف انرژی الکتریکی، قابل انجام می شوند. در برقکافت، عمل اکسایش (از دست دادن الکترون) و کاهش (گرفتن الکترون) گونه های شیمیایی در فرایندهای خاصی بررسی می شود. همچنین الک ...

مشاهده مطلب
قرقره ها

قرقره ها

علی کرمی علی کرمی

علوم

۱۳ اسفند ۱۴۰۰

به من نقطه اتکایی بدهید، زمین را بلند می‌کنم. افسانه ای از ارشمیدس قرقره یکی از پرکاربرد‌ترین ابزار‌ها جهت بلندکردن اجسام سنگین با نیرویی کمتر از نیروی وزنِ آن است. در واقع با صرف نیرویی کمتر از وزن جسم، آن را از زمین بلند می کنیم.? قرقره متشکل از چرخی اس ...

مشاهده مطلب
مدار الکتریکی

مدار الکتریکی

علی کرمی علی کرمی

الکتریسیته جاری

۳ اسفند ۱۴۰۰

نسبت اختلاف پتانسیل بین دو سر یک مقاومت به جریان عبورکننده از آن [به شرطی که دما ثابت بماند] مقدار ثابتی است. قانون اهم R=VIR=\frac{V}{I}R=IV​ با توجه به الکترونیکی شدن بسیار از کارهای روزمره آشنایی با مدارهای الکتریکی یکی از مهم ترین مباحث در فیزیک و م ...

مشاهده مطلب
خواص کولیگاتیو

خواص کولیگاتیو

نیکا نیکرو نیکا نیکرو

محلول ها

۱۲ بهمن ۱۴۰۰

خواص کولیگاتیو، خواصی از محلول هستند که به غلظت ذرات حل شونده در محلول بستگی دارند. خواص کولیگاتیو به نوع و ماهیت ذرات حل شونده در محلول بستگی ندارند. این خواص نشان می دهند که چگونه خواص فیزیکی یک حلال به تعداد ذرات حل شونده موجود در آن بستگی دارد. فشار بخ ...

مشاهده مطلب
ترازوی سه اهرمی (تک کفه‌ای)

ترازوی سه اهرمی (تک کفه‌ای)

علی کرمی علی کرمی

ابزارهای اندازه گیری

۹ بهمن ۱۴۰۰

برای اندازه گیری جرم اجسام و مواد در آزمایشگاه از این وسیله استفاده می شود. معرفی دستگاه ترازو شامل 3 اهرم با وزنه های صد، ده و یک دهم گرمی است که با حرکت هر کدام روی اهرم ها از بخش پایین می توان جرم اجسام را اندازه گرفت. در هر اهرم از قانون گشتاور ها است ...

مشاهده مطلب
حرکت مداری

حرکت مداری

علی کرمی علی کرمی

نجوم

۴ بهمن ۱۴۰۰

مسیر حرکت سیارات به دور خورشید بیضی است و خورشید در یکی از دو کانونِ این بیضی قرار دارد. قانون اول کپلر حرکت ماه به دور زمین، زمین به دور خورشید، اتومبیلی به دور میدان و.... اینها نمونه هایی از حرکت دایره ای هستند اما با بررسی دقیق تر منجمان متوجه شدیم ک ...