شبیه‌سازهای آموزشی

۵ مطلب
مشاهده مطلب
تغییر صدا با گاز هلیوم و هگزا فلوراید گوگرد

تغییر صدا با گاز هلیوم و هگزا فلوراید گوگرد

علی کرمی علی کرمی

موج و انواع آن

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

گاز هلیوم (He) یک گاز نجیب بوده و سمی نیست. این گاز سبک تر از هواست. عملکرد تارهای صوتی انسان: صدای شما در جعبه ای تولید می شود که دانشمندان آن را حنجره می نامند. تار های صوتی درون حنجره قرار دارند و وقتی هوا از بین آن ها عبور می کند لرزش در آن ها ایجاد م ...

مشاهده مطلب
آموزش اصل برنولی و معادله پیوستگی

آموزش اصل برنولی و معادله پیوستگی

علی کرمی علی کرمی

شاره ها

۱۹ تیر ۱۴۰۱

آهنگ شارش جریان: حجم شاره گذرنده از هر مقطع لوله در واحد زمان معادله پیوستگی طبق پایستگی جرم باید مقدار آب عبوری از مقطع های متفاوت یکسان باشد. باتوجه به این نکته می توان نتیجه گرفت که با کاهش سطح مقطع لوله باید سرعت حرکت سیال افزایش یابد. در حالت پایا، آ ...

مشاهده مطلب
هم نشینی آب جوش، یخ و آب معمولی

هم نشینی آب جوش، یخ و آب معمولی

علی کرمی علی کرمی

گرما و ترمودینامیک

۲۵ آبان ۱۴۰۰

آیا می توانیم در یک ظرف بطور همزمان آب جوش، یخ و آب دمای اتاق داشته باشیم؟ در نگاه اول جمله متناقض به نظر می رسد، چگونه می توانیم آب جوش را در کنار یخ داشته باشیم؟ این دو به سرعت هم دما شده و باعث می شود یخ ذوب شود یا دمای آب جوش کاهش یابد. بیایید قبل از ب ...

مشاهده مطلب
ماشین بخار

ماشین بخار

علی کرمی علی کرمی

گرما و ترمودینامیک

۱۴ آبان ۱۴۰۰

چرخ صنایع و کارگاه ها در زمان قدیم توسط باد و آب می چرخید، هنگامی که‏ باد نمی وزید یا آب رودخانه خشک و منجمد بود، فعالیت کارگاه متوقف میشد. ماشین بخار یکی از اختراعات مهم صنعت است که منجر به شکل گیری کسب و کارهای بزرگی در جهان شد. موتور ‌های بخار بعدها به ...

مشاهده مطلب
آشنایی با کولیس

آشنایی با کولیس

علی کرمی علی کرمی

ابزارهای اندازه گیری

۱۴ آبان ۱۴۰۰

کولیس وسیله ای برای اندازه گیری ابعاد اجسام با دقت بالاست.  از این وسیله در تمامی کارگاه ها و آزمایشگاه ها استفاده می شود، طرز کار با این وسیله، نحوه بدست گرفتن آن یا نحوه خواندن عدد از روی ورنیه را می توانید در کیلیپ بالا مشاهده کنید. توجه کنید ویدیو ...

۱