شبیه‌سازهای آموزشی

۴ مطلب
مشاهده مطلب
معادله درجه دو

معادله درجه دو

علی کرمی علی کرمی

پیش نیازهای ریاضی

۲۵ شهریور ۱۴۰۰

در فصل اول فیزیک دوازدهم گاهی اوقات هنگام مطالعه نمودار های مکان-زمان و سرعت-زمان مسیرها خطی نبوده و منحنی می باشد، یعنی شیب نمودار ثابت نبوده و نشان دهنده سرعت متغیر یا شتاب متغیر است. با انجام آزمایش های متفاوت به تحلیل نمودارهای درجه دو خواهیم پرداخت تا ...

مشاهده مطلب
شیب نمودارهای خطی

شیب نمودارهای خطی

علی کرمی علی کرمی

پیش نیازهای ریاضی

۲۴ شهریور ۱۴۰۰

در بررسی شیب نمودار مکان-زمان و سرعت-زمان فیزیک دوازدهم و شیب نمودار تغییرات شار برای محاسبه جریان القایی فیزیک یازدهم نیاز به آشنایی با نمودار ها و شیب آنها داریم. در آزمایش اول با توجه به خط رسم شده، 2 نقطه را در نظر بگیرید و مطابق رابطه نوشته شده شیب نم ...

مشاهده مطلب
دایره مثلثاتی

دایره مثلثاتی

علی کرمی علی کرمی

پیش نیازهای ریاضی

۲۴ شهریور ۱۴۰۰

برای نوشتن قوانین فیزیک نیاز به ریاضیات داریم. مطالبی مانند محاسبه کار فیزیک دهم، شیب نمودار مکان-زمان و سرعت-زمان فیزیک دوازدهم و قانون اِسنل(قانون شکست عمومی) در نور شناسی تماما بر پایه مثلثات متکی است. برای یادگیری درست و عمیق این دروس نیاز به پایه ریاض ...

مشاهده مطلب
بردار و برآیند هندسی

بردار و برآیند هندسی

علی کرمی علی کرمی

پیش نیازهای ریاضی

۲۲ شهریور ۱۴۰۰

فیزیک، علمِ مبتنی بر ریاضیات است. در فصل اول فیزیک دوازدهم با مفاهیمی مانند مسافت و جابه جایی آشنا می شویم، برای این مفاهیم نیاز به شناخت بردار و برآیند داریم. بردار، پیکانی است که 2 نقطه را به یکدیگر متصل کرده و دارای اندازه و جهت است. از بردارها برای نما ...

۱