شبیه‌سازهای آموزشی

۶ مطلب
مشاهده مطلب
پارادوکس دوک و ریل

پارادوکس دوک و ریل

علی کرمی علی کرمی

کار و انرژی

۲۱ بهمن ۱۴۰۲

دستگاه دوک و ریل که در کتاب آزمایشگاه دهم وجود دارد شاید در قدم اول عجیب و غیرممکن به نظر برسد اما اگر از دید درستی به آن نگاه کرده و تجزیه تحلیل کنیم متوجه می‌شویم که نه تنها قانونی نقض نمی شود، بلکه باعث درک بهتر مفاهیم می شود. خلاصه آزمایش: یک سطح شیب ...

مشاهده مطلب
چرخ ماکسول

چرخ ماکسول

علی کرمی علی کرمی

کار و انرژی

۱۲ بهمن ۱۴۰۱

انرژی عبارت است از استعداد انجام کار، و کار بدون انرژی انجام نخواهد شد. در این فرآیند، یک نوع انرژی می تواند به نوع دیگر تبدیل شود، اما همچنان وجود دارد و مقدارش به همان مقدار قبل از تبدیلش است.  کایل کِرک‌لند (کتاب نیرو و حرکت)   انرژی جنبشی: ان ...

مشاهده مطلب
گهواره نیوتن

گهواره نیوتن

علی کرمی علی کرمی

کار و انرژی

۲۹ اسفند ۱۴۰۰

اگر کامیون و اتومبیلی با سرعت یکسان در حرکت باشند. متوقف کردن کامیون سنگین، بسیار دشوارتر از متوقف کردن اتومبیل سبک است. چرا؟ تکانه عبارت است از اینرسی(لختی) در حرکت و برابر با حاصل ضرب جرم جسم در سرعت آن است. پس کامیون به دلیل جرم بیشتر دارای تکانه بیشتر ...

مشاهده مطلب
شکل های گوناگون انرژی و تبدیلات بین آنها

شکل های گوناگون انرژی و تبدیلات بین آنها

علی کرمی علی کرمی

کار و انرژی

۲ مهر ۱۴۰۰

انرژی انواع گوناگونی دارد؛ مانند: انرژی مکانیکی، گرمایی، شیمیایی، نوری، الکتریکی و... طبق قانون پایستگی انرژی، انرژی نه به وجود می آید و نه از بین می رود بلکه از شکلی به شکل دیگر تبدیل می شود. به عنوان مثال باروت می تواند انرژی شیمیایی ذخیره شده در خود را ...

مشاهده مطلب
آونگ

آونگ

علی کرمی علی کرمی

کار و انرژی

۴ شهریور ۱۴۰۰

با اتصال جسمی به نخ و آویزان شدن آن آونگ ساخته می شود. 2بحث دوره تناوب و قانون پایستگی انرژی در آونگ مطالعه می شود. در آزمایش مقدماتی آونگ با طول های متفاوت را از زاویه ای یکسان رها کرده و با استفاده از زمان سنج، دوره تناوب را در هر حالت بدست آورید.  ...

مشاهده مطلب
پایستگی انرژی

پایستگی انرژی

علی کرمی علی کرمی

کار و انرژی

۱۱ مهر ۱۴۰۰

قانون پایستگی انرژی به ما می آموزد که انرژی همیشه (بجز واکنش های هسته ای) پایسته بوده و فقط از شکلی به شکل دیگر تغییر می کند. حال می خواهیم این نکته را در حیطه آزمایش بسنجیم و ببینیم آیا واقعا چنین است؟ برای شروع اسکیت سوار را در ارتفاعی قرار داده و نمودار ...

۱