شبیه‌سازهای آموزشی

۴ مطلب
مشاهده مطلب
شکست نور

شکست نور

علی کرمی علی کرمی

نور و تابش

۵ آذر ۱۴۰۰

چگونه می بینیم؟ نوری که از اجسام به سمت ما می آید با عبور از چشم دچار شکست شده و در انتهای چشم ما متمرکز می شود که باعث می شود اجسام را ببینیم. وقتی نور از محیطی به محیطی دیگر(به عنوان مثال محیط غلیظ) وارد می شود، به دلیل برخورد پرتوهای نور با تعدادی زیاد ...

مشاهده مطلب
فیلتر پرتوهای نور

فیلتر پرتوهای نور

علی کرمی علی کرمی

نور و تابش

۲۶ مهر ۱۴۰۰

آیا تا به حال توجه کرده اید چه عاملی باعث می شود که مشاهده اجسام در یک روز آفتابی از پشت عینک های آفتابی برایمان راحت تر باشد؟ با برخورد نور خورشید به اتومبیلی با رنگ قرمز، بیشتر طیف های نور جذب و فقط پرتو قرمز از بدنه ماشین بازتاب شده و به چشم ما می رسد؛ ...

مشاهده مطلب
دید رنگی انسان

دید رنگی انسان

علی کرمی علی کرمی

نور و تابش

۱۹ شهریور ۱۴۰۰

جسمی را زیر نور سفید؛ آبی می بینیم و جسمی را قرمز، مگر نور سفید نیست پس چرا اجسام را به رنگ های مختلف می بینیم؟ با برخورد نور سفید به جسمی سبز رنگ مانند چمن، تمامی طیف های نور جذب شده و فقط طیف سبز از چمن بازتاب شده و به چشم ما می رسد؛ برای همین ما چمن را ...

مشاهده مطلب
شکست نور و اصل فرما

شکست نور و اصل فرما

علی کرمی علی کرمی

نور و تابش

۲ شهریور ۱۴۰۰

نور هنگام عبور از یک محیط به محیط دیگر به دلیل تغییر سرعت آن دچار شکست می شود. طبق اصل فرما نور مسیری را انتخاب می کند که در کمترین زمان بتواند آن را طی کند، لذا ممکن است مسیر مستقیم نبوده و شکسته حرکت کند. در آزمایش مقدماتی لیزر را روشن کرده، بازتاب و شکس ...

۱