شبیه‌سازهای آموزشی

۹ مطلب
مشاهده مطلب
تغییر حالت از یخ به بخار آب

تغییر حالت از یخ به بخار آب

علیرضا آذری علیرضا آذری

گرما

۲۴ تیر ۱۴۰۲

انرژی که بر اثر اختلاف دما بین دو جسم مبادله می شود گرما نام دارد و باید توجه کنیم که ماده حاوی گرما نیست و آن انرژی که ذرات ماده دارند انرژی جنبشی مولکول ها است. گرما انرژی در گذر از جسمی با دمای بالاتر به جسم با دمای پایین تر است. این انرژی پس از انتقال ...

مشاهده مطلب
نوارهای دو فلزه و کاربرد آنها

نوارهای دو فلزه و کاربرد آنها

علیرضا آذری علیرضا آذری

گرما

۳۱ خرداد ۱۴۰۲

تغییر در هر یک از ابعاد خطی جسم جامد مانند طول، عرض و ارتفاع را انبساط طولی می نامیم. شما انبساط و آثار ناشی از آن را بارها در زندگی خود مشاهده کرده اید. مثلا دیده اید که اگر در یک ظرف شیشه ای محکم باشد معمولا برای باز کردن در ظرف روی آن آب گرم می ریزند؛ ی ...

مشاهده مطلب
تبدیل یکاهای دما

تبدیل یکاهای دما

علیرضا آذری علیرضا آذری

گرما

۲۲ اسفند ۱۴۰۱

دما یک کمیت فیزیکی است که میزان گرمی یا سردی اجسام را نشان می‌دهد. دما را مربوط به حرکت کاتوره ای اتم ها و مولکول های ماده بوده و با میانگین انرژی جنبشی ذرات متناسب است. این کمیت به وسیله دماسنج ها اندازه گیری می‌شود، اولین وسیله اندازه گیری دما را گالیله ...

مشاهده مطلب
تغییر حالت و دمای تعادل

تغییر حالت و دمای تعادل

علی کرمی علی کرمی

گرما

۸ فروردین ۱۴۰۱

گرما نوعی انرژی است که به دلیل اختلاف دما، از جسم گرم به جسم سرد منتقل می شود. این انتقال انرژی تا زمانی ادامه می یابد که دو جسم هم دما شده و اصطلاحا گوییم به تعادل گرمایی رسیده است. توجه کنید که گرما، انرژی انتقال یافته بین دو جسم بوده و انرژیِ در حال گذا ...

مشاهده مطلب
گرماسنج (کالریمتر)

گرماسنج (کالریمتر)

علی کرمی علی کرمی

گرما

۱۱ دی ۱۴۰۰

کالریمتر دستگاهی است برای سنجش میزان گرمای واکنش های مختلف که شامل مخزن استوانه ای شکل، دماسنج، هم زن و درپوش عایق است. (ویژه نشست طرح تداوم 2 سمپاد) نحوه محاسبه گرمای مبادله شده در این دستگاه به این صورت است که مقداری از دو ماده [که قرار است بینشان مباد ...

مشاهده مطلب
هم نشینی آب جوش، یخ و آب معمولی

هم نشینی آب جوش، یخ و آب معمولی

علی کرمی علی کرمی

گرما

۲۵ آبان ۱۴۰۰

آیا می توانیم در یک ظرف بطور همزمان آب جوش، یخ و آب دمای اتاق داشته باشیم؟ در نگاه اول جمله متناقض به نظر می رسد، چگونه می توانیم آب جوش را در کنار یخ داشته باشیم؟ این دو به سرعت هم دما شده و باعث می شود یخ ذوب شود یا دمای آب جوش کاهش یابد. بیایید قبل از ب ...

۱

۲