شبیه‌سازهای آموزشی

۲ مطلب
مشاهده مطلب
تقسیم میوز صفر تاصد

تقسیم میوز صفر تاصد

رضوانه صفرخانی رضوانه صفرخانی

ژنتیک

۱۳ تیر ۱۴۰۲

تقسیم میوز یا کاستمان (Meiosis) فرایندی است که در جانورانی با تولید مثل جنسی وسلول های یوکاریوتی انجام می‌گیرد. این تقسیم به گونه‌ای است که تعدادکروموزوم های موجود در یک سلول را قبل از تولید مثل، کاهش می‌دهد. این سلول‌ها که دارای کروموزوم‌های کاهش یافته هس ...

مشاهده مطلب
فتوسنتز

فتوسنتز

رضوانه صفرخانی رضوانه صفرخانی

گیاهی

۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

فتوسنتز چیست؟ به تبدیل انرژی نور خورشید به انرژی شیمیایی از طریق بافت‌های زنده فتوسنتز (Photosynthesis) گفته می‌شود. در بیشتر موارد، مواد خام مورد نیاز چنین فرایندی آب و دی‌اکسید کربن به شمار می‌رود؛ همچنین منبع اولیه انرژی، نور خورشید و محصول نهایی&n ...

۱