شبیه‌سازهای آموزشی

۶ مطلب
مشاهده مطلب
سطح شیبدار

سطح شیبدار

علی کرمی علی کرمی

حرکت شناسی و دینامیک

۹ دی ۱۴۰۱

فرض کنید می خواهید وزنه ای سنگین را بلند کنید، آیا می توانید بدون صرف انرژی زیاد این کار را انجام دهید؟ فیزیک علمی است که فعالیت های سخت را برای شما ساده می کند. ما دو پیشنهاد داریم: 1-استفاده از اهرم ها 2- استفاده از سطح شیبدار بحث مربوط به اهرم ها را در ...

مشاهده مطلب
قانون گشتاورها

قانون گشتاورها

علی کرمی علی کرمی

حرکت شناسی و دینامیک

۲۹ شهریور ۱۴۰۰

تصور کنید 2 کودک می خواهند الاکلنگ بازی کنند اما جرم های یکسانی ندارند، بزرگسالان بطور تجربی کودک سبک تر را در انتهای الاکلنگ قرار داده و کودک سنگین را کمی جلوتر (نزدیک به محور چرخش) می آورند، اما چرا؟ چه قانون فیزیکی پشت این مسئله وجود دارد؟ بیایید مسئله ...

مشاهده مطلب
گرانش و مدار سیارات

گرانش و مدار سیارات

علی کرمی علی کرمی

حرکت شناسی و دینامیک

۱۸ شهریور ۱۴۰۰

در آزمایش "آشنایی با نیروی گرانش" با گرانش و عوامل موثر بر آن آشنا شدیم. در این بخش قصد داریم آن را به کار برده و مسیر حرکت سیارات را مشاهده کنیم. آزمایش مدل را فعال کرده و به عنوان مثال حرکت زمین و ماه به دور خورشید را نگاه کنید، سعی کنید جرم خورشید را اف ...

مشاهده مطلب
آشنایی با نیروی گرانش

آشنایی با نیروی گرانش

علی کرمی علی کرمی

حرکت شناسی و دینامیک

۱۷ شهریور ۱۴۰۰

اگر جسمی را پرتاب کرده یا رها کنیم پس از مدتی روی زمین سقوط می کند، ماه به دور زمین چرخیده و زمین نیز به دور خورشید در گردش است. علت تمامی این اتفاقات نیروی گرانش می باشد. این نیرو از نوع جاذبه ای بوده و دافعه ندارد. قانون گرانش نیوتن می تواند نیروی ج ...

مشاهده مطلب
قانون هوک

قانون هوک

علی کرمی علی کرمی

حرکت شناسی و دینامیک

۱۳ شهریور ۱۴۰۰

آیا تا به حال فنری را در دست خورد فشرده اید؟ توجه کرده اید علاوه به فشردن فنر، نیرویی نیز به دست شما وارد می شود؟ چرا نمی توانیم فنر اتومبیل را با یک دست فشرده کنیم؟ اینها سوالاتی هستند که از طریق آزمایش به پاسخ آنها خواهیم رسید. در واقع وقتی فنری را فشرده ...

مشاهده مطلب
آشنایی با نیرو ها، حرکت و اصطکاک

آشنایی با نیرو ها، حرکت و اصطکاک

علی کرمی علی کرمی

حرکت شناسی و دینامیک

۱۲ شهریور ۱۴۰۰

نیرو همان هل دادن یا کشیدن است که به 2 نوع تماسی و غیرتماسی تقسیم می شود.  نیروهای غیر تماسی مانند نیروی وارده از طرف آهنربا یا جسم باردار است و نیروی تماسی همان هل دادن یا کشیدن به واسطه تماس با جسم می باشد. در این شبیه ساز چندین آزمایش انجام خواهیم ...

۱