شبیه‌سازهای آموزشی

۱۱۹ مطلب
مشاهده مطلب
خواص کولیگاتیو

خواص کولیگاتیو

نیکا نیکرو نیکا نیکرو

محلول ها

۱۲ بهمن ۱۴۰۰

خواص کولیگاتیو، خواصی از محلول هستند که به غلظت ذرات حل شونده در محلول بستگی دارند. خواص کولیگاتیو به نوع و ماهیت ذرات حل شونده در محلول بستگی ندارند. این خواص نشان می دهند که چگونه خواص فیزیکی یک حلال به تعداد ذرات حل شونده موجود در آن بستگی دارد. فشار بخ ...

مشاهده مطلب
ترازوی سه اهرمی (تک کفه‌ای)

ترازوی سه اهرمی (تک کفه‌ای)

علی کرمی علی کرمی

ابزارهای اندازه گیری

۹ بهمن ۱۴۰۰

برای اندازه گیری جرم اجسام و مواد در آزمایشگاه از این وسیله استفاده می شود. معرفی دستگاه ترازو شامل 3 اهرم با وزنه های صد، ده و یک دهم گرمی است که با حرکت هر کدام روی اهرم ها از بخش پایین می توان جرم اجسام را اندازه گرفت. در هر اهرم از قانون گشتاور ها است ...

مشاهده مطلب
حرکت مداری

حرکت مداری

علی کرمی علی کرمی

نجوم

۴ بهمن ۱۴۰۰

مسیر حرکت سیارات به دور خورشید بیضی است و خورشید در یکی از دو کانونِ این بیضی قرار دارد. قانون اول کپلر حرکت ماه به دور زمین، زمین به دور خورشید، اتومبیلی به دور میدان و.... اینها نمونه هایی از حرکت دایره ای هستند اما با بررسی دقیق تر منجمان متوجه شدیم ک ...

مشاهده مطلب
تبدیل یکا

تبدیل یکا

علی کرمی علی کرمی

ابزارهای اندازه گیری

۱۲ دی ۱۴۰۰

در فصل 1 فیزیک دهم با یکاهای اندازه گیری آشنا شدیم. یکاها به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم می شوند. (ویژه نشست طرح تداوم 2 سمپاد) برای یکاها می توان پیشوند های مختلفی به کار برد؛ به عنوان مثال برای یکای متر می توان از پسوند سانتی که 2-10 است استفاده ...

مشاهده مطلب
گرماسنج (کالریمتر)

گرماسنج (کالریمتر)

علی کرمی علی کرمی

گرما و ترمودینامیک

۱۱ دی ۱۴۰۰

کالریمتر دستگاهی است برای سنجش میزان گرمای واکنش های مختلف که شامل مخزن استوانه ای شکل، دماسنج، هم زن و درپوش عایق است. (ویژه نشست طرح تداوم 2 سمپاد) نحوه محاسبه گرمای مبادله شده در این دستگاه به این صورت است که مقداری از دو ماده [که قرار است بینشان مباد ...

مشاهده مطلب
فرآیندهای ترمودینامیکی ایستاوار

فرآیندهای ترمودینامیکی ایستاوار

علی کرمی علی کرمی

گرما و ترمودینامیک

۱۰ دی ۱۴۰۰

علم ترمودینامیک عبارت است از مطالعه گرما و رابطه آن با سایر شکل های انرژی واژه ترمو(Thermos) به معنای گرما و دینامیک (Dynamics) ناظر بر حرکت بوده و هر دو در بحث ترمودینامیک نقش حیاتی دارند. مقداری گاز کامل را داخل استوانه قرار داده ایم که با پیستونى ...