شبیه‌سازهای آموزشی

۵ مطلب
مشاهده مطلب
انواع موج و مشخصه های آن

انواع موج و مشخصه های آن

علیرضا آذری علیرضا آذری

نوسان و موج

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

اگر در محیطی تغییر شکلی ایجاد شود و در آن نیروهای کشسان وجود داشته باشد تا محیط را به حالت اول خود برگردانند؛ مانند سطح آب، طناب کشیده شده و فنر. آن محیط کشسان است. حال اگر در یک محیط کشسان آشفتگی ایجاد شود این آشفتگی به دلیل نیروهای بازگرداننده محیط کشسان ...

مشاهده مطلب
اثر دوپلر

اثر دوپلر

علیرضا آذری علیرضا آذری

نوسان و موج

۲۸ اسفند ۱۴۰۱

یوهان دوپلر فیزیکدان اتریشی در سال 1842 برای اولین بار ضمن بررسی نور ستارگان دوردست، چگونگی تغییر رنگ نور ستاره ها را هنگام حرکت در مقاله ای توضیح داد. بعد از انتشار این مقاله در سال 1845 دانشمند هلندی به نام بایز بالوت فرضیه دوپلر را برای امواج صوتی ...

مشاهده مطلب
حرکت نوسانی ساده

حرکت نوسانی ساده

علیرضا آذری علیرضا آذری

نوسان و موج

۱۰ اسفند ۱۴۰۱

نوسان تاب، نوسان آونگ ساعت، نوسان فنر و.... از انواع حرکت هایی هستند متحرک در آنها در دو طرف یک نقطه حرکتی رفت و برگشت دارند. این حرکت های رفت و برگشتی می توانند دوره ای باشند یا غیر دوره ای. نوسان دوره ای به نوسانی می گویند که حرکت در هر دوره عینا تکرار م ...

مشاهده مطلب
سامانه جرم_فنر (پیشرفته)

سامانه جرم_فنر (پیشرفته)

علی کرمی علی کرمی

نوسان و موج

۲۰ شهریور ۱۴۰۰

در آزمایش "آشنایی با سامانه جرم_فنر" در مورد حرکت هماهنگ ساده(SHM)، محاسبه ثابت فنر، جرم جسم مجهول و دوره تناوب آزمایش هایی انجام دادیم. این آزمایش برای بررسی تخصصی تر سامانه جرم_فنر و مطالعه نمودارهای انرژی طراحی شده است. کار خود را با آزمایش "آشنایی اولی ...

مشاهده مطلب
آشنایی با سامانه جرم_فنر

آشنایی با سامانه جرم_فنر

علی کرمی علی کرمی

نوسان و موج

۱۹ شهریور ۱۴۰۰

جسمی را از فنر آویزان کرده و حرکت دهید؛ در صورت نبود اصطکاک، سیستم حرکات منظم و تکراری انجام می دهد که به این نوع حرکت، حرکت هماهنگ ساده (SHM) می گویند. از روی این حرکت و برخی قوانین ساده می توان ثابت فنر، جرم جسم، دوره تناوب و فرکانس سامانه جرم_فنر را بدس ...

۱