شبیه‌سازهای آموزشی

۲ مطلب
مشاهده مطلب
اثر فوتوالکتریک

اثر فوتوالکتریک

علیرضا آذری علیرضا آذری

فیزیک اتمی و هسته ای

۲۰ بهمن ۱۴۰۱

اثر فوتوالکتریک توسط هاینریش هرتز در سال 1887 در جریان آزمایش‌هایی کشف شد که هدف آن‌ها تأیید پیشگویی‌های نظری ماکسول در مورد وجود امواج الکترومغناطیسی بود. و این کشف زمانی اتفاق افتاد که بار یک الکتروسکوپ با بار منفی در اثر تابش پرتوهای فرابنفش تخلیه گردید ...

مشاهده مطلب
مدل اتم و آزمایش پراکندگی رادرفورد

مدل اتم و آزمایش پراکندگی رادرفورد

علی کرمی علی کرمی

فیزیک اتمی و هسته ای

۲۶ شهریور ۱۴۰۰

تلاش ها برای مطالعه اتم که سازنده بسیاری از ذرات عالم است از زمان یونان وجود داشته و هنوز هم ادامه دارد. بررسی فلسفی اتم به زمان دموکریت باز می گردد و مطالعه علمی اتم از زمان دالتون شروع شده و پس از آن توسط افرادی مانند تامسون، رادرفورد، بور، شرودینگر و... ...

۱