شبیه‌سازهای آموزشی

۴ مطلب
مشاهده مطلب
امواج ایستاده

امواج ایستاده

علیرضا آذری علیرضا آذری

برهم کنش های موج

۱۰ خرداد ۱۴۰۲

موج در حال حرکت، تغییری در محیط است که از مکانی به مکان دیگر حرکت کرده و سرعت آن به خواص کشسانی و لختی محیط بستگی دارد. اگر دو موج رونده با دامنه، بسامد و طول موج یکسان در یک محیط در خلاف جهت یکدیگر حرکت کنند. هنگامی که این دو موج از یکدیگر عبور می کن ...

مشاهده مطلب
شکست موج و رابطه اسنل

شکست موج و رابطه اسنل

علیرضا آذری علیرضا آذری

برهم کنش های موج

۲۴ بهمن ۱۴۰۱

چشم انسان و نحوه ایجاد تصاویر بر روی شبکیه، ایجاد رنگین کمان هنگام بارش باران، آبی بودن آسمان و.... پدیده های طبیعی هستند که در اثر شکست نور ایجاد می گردند. این پدیده برای امواج دیگری از جمله موج های صوتی نیز ایجاد میگردد. در اصل شکست موج ها یک بر هم کنش ب ...

مشاهده مطلب
تداخل امواج و تشدید

تداخل امواج و تشدید

علی کرمی علی کرمی

برهم کنش های موج

۲۶ آبان ۱۴۰۰

هر لرزش در فضا یک موج و هر لرزش در زمان یک ارتعاش است. بیایید تداخل امواج را با مثالی بررسی کنیم: فرض کنید 3 عدد سرنگ در اختیار دارید که 2 عدد از آنها کنار هم و سرنگ سوم در مقابل این دو قرار داده ایم به نحوی که شکل حرف Y شده باشد. داخل سرنگ ها مایع ریخته ...

مشاهده مطلب
تداخل امواج

تداخل امواج

علی کرمی علی کرمی

برهم کنش های موج

۱۱ شهریور ۱۴۰۰

طبق اصل برهم نهی امواج می دانیم وقتی چندین موج به طور هم زمان در ناحیه ای تاثیر بگذارند، اثر خالص آن برابر مجموع اثرهای مجزای هر یک امواج است. به ترکیب امواج با یکدیگر تداخل می گویند که به 2 دسته تداخل های سازنده و ویرانگر تقسیم می شود. اگر امواج هنگام همپ ...

۱