شبیه‌سازهای آموزشی

۱ مطلب
مشاهده مطلب
انرژی واکنش

انرژی واکنش

نسرین فرشادی نسرین فرشادی

ترمودینامیک

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

واکنش های شیمیایی گرماده انرژی آزاد می کنند، در حالی که واکنش های گرماگیر انرژی را جذب می کنند. اما چه چیزی باعث می شود که برخی از واکنش ها گرماده و برخی دیگر گرماگیر باشند؟ در این شبیه ساز، با مقایسه انرژی جذب شده در شکستن پیوندها و انرژی آزاد شده در تشکی ...

۱