شبیه‌سازهای آموزشی

۴ مطلب
مشاهده مطلب
محیط و مساحت

محیط و مساحت

فاطمه فرشادی فاطمه فرشادی

هندسه

۱۵ مهر ۱۴۰۲

همانطور که می‌دانید محیط و مساحت دو مفهوم کاربردی و مهم در بحث ریاضیات و دنیای هندسه است که در مقاطع مختلف تحصیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد، به سبب کاربرد فراوان آنها در زندگی روزمره و دروس دیگری مانند فیزیک، جغرافیا و همچنین صنعت، ساخت ابزار، وسایل زندگی ...

مشاهده مطلب
زوایای داخلی و خارجی چند ضلعی منتظم

زوایای داخلی و خارجی چند ضلعی منتظم

محدثه ضیایی و محمدجواد بیطرفیان محدثه ضیایی و محمدجواد بیطرفیان

هندسه

۲۴ تیر ۱۴۰۲

چند ضلعی منتظم چند ضلعی است که تمام ضلع‌های آن باهم و تمام زاویه‌های آن با هم هم‌اندازه هستند. از شناخته شده‌ترین چندضلعی‌های منتظم می‌توان به مثلث متساوی الاضلاع و مربع اشاره کرد. در این شبیه ساز، به معرفی کامل انواع چند ضلعی منتظم و اجزای آن‌ها نظیر ...

مشاهده مطلب
مساحت جانبی منشورها

مساحت جانبی منشورها

محدثه ضیایی و محمدجواد بیطرفیان محدثه ضیایی و محمدجواد بیطرفیان

هندسه

۷ خرداد ۱۴۰۲

هنگامی که منشور می ایستد از دو جنبه می توان به آن نگاه کرد، از بالا و از کنار به سطح هایی که از بالا مشاهده می شوند (بالایی و کف) وجه‌های قاعده گوییم و به وجه هایی که از کنار می توان به آن ها نگاه کرد، وجه‌های جانبی(پهلو) می گوییم. نکته: توجه داشته باشید و ...

مشاهده مطلب
زوایای داخلی مثلث

زوایای داخلی مثلث

فاطمه دادرس فاطمه دادرس

هندسه

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

مثلث، یکی از چند ضلعی‌ها و از اشکال هندسی پایه است که از سه ضلع تشکیل می‌شود. از اجزای اصلی و مهم مثلث می‌توان به ضلع، ارتفاع، راس (محل اتصال ضلع‌ها)، زاویه داخلی و زاویه خارجی اشاره کرد. زاویه داخلی: به زاویه‌هایی که درون ضلع‌های مثلث قرار دارند، زاویه‌ه ...

۱