شبیه‌سازهای آموزشی

۱۸۵ مطلب
مشاهده مطلب
چگالی

چگالی

علی کرمی علی کرمی

ویژگی های فیزیکی مواد

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

آیا آهن از چوب سنگین تر است؟ این سوال مبهم است زیرا پاسخ آن بستگی به مقدار این دو دارد. به عنوان مثال یک تنه بزرگ درخت قطعا از یک میخ آهنی سنگین تر است. (پل.جی هیوئیت) سوال را می توان طوری دیگری مطرح کرد: آیا آهن متراکم تر از چوب است؟ پاسخ: بله   ...

مشاهده مطلب
رونویسی و سنتز RNA

رونویسی و سنتز RNA

رضوانه صفرخانی رضوانه صفرخانی

سفر به درون سلول

۱۴ مرداد ۱۴۰۱

سلام به همه همراهان عزیز سایت بیازما در مبحث قبلی مرتبط با ماده وراثتی درباره ساختار و همانند سازی دنا صحبت کردیم که در پایان رشته دنا به کمک شما همانند سازی شد! در بخش جدید رونویسی و سنتز رنا از دنا را بررسی کرده و پروتئینی تولید میکنیم که در نهایت ب ...

مشاهده مطلب
شناسایی اسید و باز

شناسایی اسید و باز

نسرین فرشادی نسرین فرشادی

اسیدها و بازها

۲۴ تیر ۱۴۰۱

کاغذ pH یک نوع معرف می باشد که میزان اسیدی، بازی و یا خنثی بودن یک محیط و ماده را از طریق تغییر رنگ عموما به رنگ های قرمز و نارنجی نشان می دهد که در بیشتر آزمایشگاه ها از آن استفاده می شود، این کاغذ دارای نام های دیگر مانند کاغذ پ هاش یا کاغذ پی اچ نیز می ...

مشاهده مطلب
آموزش اصل برنولی و معادله پیوستگی

آموزش اصل برنولی و معادله پیوستگی

علی کرمی علی کرمی

شاره ها

۱۹ تیر ۱۴۰۱

آهنگ شارش جریان: حجم شاره گذرنده از هر مقطع لوله در واحد زمان معادله پیوستگی طبق پایستگی جرم باید مقدار آب عبوری از مقطع های متفاوت یکسان باشد. باتوجه به این نکته می توان نتیجه گرفت که با کاهش سطح مقطع لوله باید سرعت حرکت سیال افزایش یابد. در حالت پایا، آ ...

مشاهده مطلب
واکنش های شیمیایی

واکنش های شیمیایی

نسرین فرشادی نسرین فرشادی

واکنش ها

۱۵ تیر ۱۴۰۱

در واکنش های شیمیایی، مواد اولیه در طی یک فرآیند و تغییر شیمیایی به مواد جدید تبدیل می شوند. بسیاری از پدیده های اطراف ما یک تغییر شیمیایی است که روزانه آن ها را مشاهده می کنیم، مانند پختن غذا، سوختن چوب و کاغذ و...... از ترکیب یا تجزیه مواد اولیه که به آ ...

مشاهده مطلب
لوله ونتوری و اصل برنولی

لوله ونتوری و اصل برنولی

علی کرمی علی کرمی

شاره ها

۷ تیر ۱۴۰۱

در مسیر حرکت سیال، با افزایش تندی شاره، فشار آن کاهش می یابد. حرکت شاره معمولا به دو صورت یکنواخت و آشوبناک می باشد. در حرکت یکنواخت (لایه‌ای)، شکل کلی جریان ثابت است اما در حرکت آشوبناک (تلاطمی) شکل جریان شاره و مسیر حرکت ذرات درون آن، مرتبا تغییر می کند ...