شبیه‌سازهای آموزشی

۱۱۹ مطلب
مشاهده مطلب
شوک ناشی از تجمع بار

شوک ناشی از تجمع بار

علی کرمی علی کرمی

الکتریسیته

۲۸ مرداد ۱۴۰۰

در این آزمایش آقای جان ترا ولتا یک پایش را روی فرش می کشد که باعث تجمع بار در بدنش (باردار شدن به واسطه مالش) شده و کافی است به جسمی رسانا دست بزند تا این بار اضافی تخلیه شده و باعث یه شوک الکتریکی شود. چنین اتفاقی در زندگی روزمره برای ما اتفاق افتاده است ...

مشاهده مطلب
عوامل موثر بر مقاومت

عوامل موثر بر مقاومت

علی کرمی علی کرمی

الکتریسیته

۲۶ مرداد ۱۴۰۰

در این آزمایش قصد داریم با مقاومت یک سیم و عوامل ساختاری موثر بر آن آشنا شده و با تغییر طول سیم، سطح مقطع و مقاومت ویژه آن تاثیر هر یک را بر میزان مقاومت سیم مورد نظر مطالعه کنیم. همچنین بررسی کنیم که با تغییر طول سیم یا سطح مقطع آیا مقاومت ویژه نیز تغییری ...

مشاهده مطلب
آشنایی با قانون اهم

آشنایی با قانون اهم

علی کرمی علی کرمی

الکتریسیته

۲۶ مرداد ۱۴۰۰

در این آزمایش قصد داریم قانون اهم را مطالعه کنیم و با کمیت های مستقل و وابسته آشنا شویم و از طریق آزمایش متوجه شویم کدام یک از کمیت ها مستقل بوده و کدام کمیت به باقی کمیت ها وابسته است. با تغییر کمیت های مستقل (ولتاژ و مقاومت)، تاثیر هرکدام را به تنهایی رو ...

مشاهده مطلب
مطالعه قانون کولن

مطالعه قانون کولن

علی کرمی علی کرمی

الکتریسیته

۲۶ مرداد ۱۴۰۰

از کودکی متوجه شده ایم که 2 بار هم نام یکدیگر را دفع و 2 بار ناهم نام یکدیگر را جذب می کنند. اما چه عواملی روی این دافعه/جاذبه تاثیر می گذارد؟ آیا می توان آن را قوی یا ضعیف کرد؟ مطالعه عددی و فرمول بندی مربوط به نیروی دافعه/جاذبه ذرات باردار به آزمایش کولن ...

مشاهده مطلب
آشنایی مقدماتی با خازن

آشنایی مقدماتی با خازن

علی کرمی علی کرمی

الکتریسیته

۲۶ مرداد ۱۴۰۰

قبل از شروع شبیه ساز آزمایشی انجام دهید: چراغ قوه گوشی خود را روشن کرده و به شدت نور آن دقت کنید. سپس با استفاده از دوربین گوشی، عکسی فلش دار انداخته و دوباره به شدت نور توجه کنید. متوجه تفاوت شدت نور چراغ قوه و فلش شدید؟ هردو نور از یک چراغ و یک گوشی ...