شبیه‌سازهای آموزشی

۱۱۹ مطلب
مشاهده مطلب
تغییر حالت و دمای تعادل

تغییر حالت و دمای تعادل

علی کرمی علی کرمی

گرما و ترمودینامیک

۸ فروردین ۱۴۰۱

گرما نوعی انرژی است که به دلیل اختلاف دما، از جسم گرم به جسم سرد منتقل می شود. این انتقال انرژی تا زمانی ادامه می یابد که دو جسم هم دما شده و اصطلاحا گوییم به تعادل گرمایی رسیده است. توجه کنید که گرما، انرژی انتقال یافته بین دو جسم بوده و انرژیِ در حال گذا ...

مشاهده مطلب
میدان مغناطیسی اطراف سیم راست

میدان مغناطیسی اطراف سیم راست

علی کرمی علی کرمی

مغناطیس

۸ فروردین ۱۴۰۱

جریان الکتریکی، نیروي مغناطیسی تولید می کند. اورستد علم مغناطیس از مشاهده برخی سنگ ها که تکه های آهن را جذب می کردند، سرچشمه گرفت. پس از کشف جریان الکتریکی توسط ولتا، فیزیکدانان علاقه زیادی به آزمایش روی جریان الکتریکی پیدا کردند.? مهم ترین نتیجه این ...

مشاهده مطلب
گهواره نیوتن

گهواره نیوتن

علی کرمی علی کرمی

کار و انرژی

۲۹ اسفند ۱۴۰۰

اگر کامیون و اتومبیلی با سرعت یکسان در حرکت باشند. متوقف کردن کامیون سنگین، بسیار دشوارتر از متوقف کردن اتومبیل سبک است. چرا؟ تکانه عبارت است از اینرسی(لختی) در حرکت و برابر با حاصل ضرب جرم جسم در سرعت آن است. پس کامیون به دلیل جرم بیشتر دارای تکانه بیشتر ...

مشاهده مطلب
الکترولیز

الکترولیز

نیکا نیکرو نیکا نیکرو

الکتروشیمی

۱۳ اسفند ۱۴۰۰

برقکافت یا الکترولیز، کاربردی از علم شیمی و فیزیک است که فرایندهای شیمیایی با صرف انرژی الکتریکی، قابل انجام می شوند. در برقکافت، عمل اکسایش (از دست دادن الکترون) و کاهش (گرفتن الکترون) گونه های شیمیایی در فرایندهای خاصی بررسی می شود. همچنین الک ...

مشاهده مطلب
قرقره ها

قرقره ها

علی کرمی علی کرمی

علوم

۱۳ اسفند ۱۴۰۰

به من نقطه اتکایی بدهید، زمین را بلند می‌کنم. افسانه ای از ارشمیدس قرقره یکی از پرکاربرد‌ترین ابزار‌ها جهت بلندکردن اجسام سنگین با نیرویی کمتر از نیروی وزنِ آن است. در واقع با صرف نیرویی کمتر از وزن جسم، آن را از زمین بلند می کنیم.? قرقره متشکل از چرخی اس ...

مشاهده مطلب
مدار الکتریکی

مدار الکتریکی

علی کرمی علی کرمی

الکتریسیته

۳ اسفند ۱۴۰۰

نسبت اختلاف پتانسیل بین دو سر یک مقاومت به جریان عبورکننده از آن [به شرطی که دما ثابت بماند] مقدار ثابتی است. قانون اهم V/I=RV/I=RV/I=R با توجه به الکترونیکی شدن بسیار از کارهای روزمره آشنایی با مدارهای الکتریکی یکی از مهم ترین مباحث در فیزیک و مهندسی م ...