شبیه‌سازهای آموزشی

۱ مطلب
مشاهده مطلب
تشریح قورباغه

تشریح قورباغه

رضوانه صفرخانی رضوانه صفرخانی

تشریح

۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

معرفی قورباغه از شاخه ی طناب داران ← زیر شاخه ی مهره داران (vertebata) ← رده ی دوزیستان (Amphibia) ←  راسته ی دوزیستان بی دم (Anura) ← خانواده ی ← vanidac جنس قورباغه ی سبز(rana) نکته: طناب داران در انتهای بدن خود طناب ع ...

۱