شبیه‌سازهای آموزشی

۷ مطلب
مشاهده مطلب
اثر فوتوالکتریک

اثر فوتوالکتریک

علیرضا آذری علیرضا آذری

فیزیک اتمی و هسته ای

۲۰ بهمن ۱۴۰۱

اثر فوتوالکتریک توسط هاینریش هرتز در سال 1887 در جریان آزمایش‌هایی کشف شد که هدف آن‌ها تأیید پیشگویی‌های نظری ماکسول در مورد وجود امواج الکترومغناطیسی بود. و این کشف زمانی اتفاق افتاد که بار یک الکتروسکوپ با بار منفی در اثر تابش پرتوهای فرابنفش تخلیه گردید ...

مشاهده مطلب
چرخه های ترمودینامیکی

چرخه های ترمودینامیکی

حسن پیری حسن پیری

گرما و ترمودینامیک

۲۲ شهریور ۱۴۰۱

در یک چرخه ترمودینامیکی، دستگاه پس از طی چند فرآیند مختلف به حالت ابتدایی خود باز می گردد.  در یک چرخه ماشین گرمایی (چرخه ساعتگرد) کار کل انجام شده در فرآیندها منفی بوده و مقدار آن برابر مساحت داخل چرخه است. گرمای کل مبادله شد در چرخه نیز برابره قرینه ...

مشاهده مطلب
قانون گازها

قانون گازها

علی کرمی علی کرمی

گرما و ترمودینامیک

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

گاز کامل گازی است که در آن نیروی بین مولکولی وجود ندارد(یا بین ذرات آن هیچ برهم‌کنشی وجود ندارد). برای بررسی رفتار گازها باید رابطه بین فشار، حجم، دما و مقدار گاز(برحسب مول) را بررسی کرد. ترمودینامیک قوانین حاکم بین کمیت های ماکروسکوپیکی را بررسی می کند. & ...

مشاهده مطلب
فرآیندهای ترمودینامیکی ایستاوار

فرآیندهای ترمودینامیکی ایستاوار

علی کرمی علی کرمی

گرما و ترمودینامیک

۱۰ دی ۱۴۰۰

علم ترمودینامیک عبارت است از مطالعه گرما و رابطه آن با سایر شکل های انرژی واژه ترمو(Thermos) به معنای گرما و دینامیک (Dynamics) ناظر بر حرکت بوده و هر دو در بحث ترمودینامیک نقش حیاتی دارند. مقداری گاز کامل را داخل استوانه قرار داده ایم که با پیستونى ...

مشاهده مطلب
ماشین بخار

ماشین بخار

علی کرمی علی کرمی

گرما و ترمودینامیک

۱۴ آبان ۱۴۰۰

چرخ صنایع و کارگاه ها در زمان قدیم توسط باد و آب می چرخید، هنگامی که‏ باد نمی وزید یا آب رودخانه خشک و منجمد بود، فعالیت کارگاه متوقف میشد. ماشین بخار یکی از اختراعات مهم صنعت است که منجر به شکل گیری کسب و کارهای بزرگی در جهان شد. موتور ‌های بخار بعدها به ...

مشاهده مطلب
مدل اتم و آزمایش پراکندگی رادرفورد

مدل اتم و آزمایش پراکندگی رادرفورد

علی کرمی علی کرمی

فیزیک اتمی و هسته ای

۲۶ شهریور ۱۴۰۰

تلاش ها برای مطالعه اتم که سازنده بسیاری از ذرات عالم است از زمان یونان وجود داشته و هنوز هم ادامه دارد. بررسی فلسفی اتم به زمان دموکریت باز می گردد و مطالعه علمی اتم از زمان دالتون شروع شده و پس از آن توسط افرادی مانند تامسون، رادرفورد، بور، شرودینگر و... ...

۱

۲