شبیه‌سازهای آموزشی

۲۳ مطلب
مشاهده مطلب
انواع موج و مشخصه های آن

انواع موج و مشخصه های آن

علیرضا آذری علیرضا آذری

نوسان و موج

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

اگر در محیطی تغییر شکلی ایجاد شود و در آن نیروهای کشسان وجود داشته باشد تا محیط را به حالت اول خود برگردانند؛ مانند سطح آب، طناب کشیده شده و فنر. آن محیط کشسان است. حال اگر در یک محیط کشسان آشفتگی ایجاد شود این آشفتگی به دلیل نیروهای بازگرداننده محیط کشسان ...

مشاهده مطلب
تولید گیاهان تراریخته

تولید گیاهان تراریخته

آرزو شاهی آرزو شاهی

ژنتیک

۱ شهریور ۱۴۰۲

آفت‌کش ها و علف‌کش ها مواد شیمیایی هستند که در کشاورزی برای محافظت از محصولات در برابر آفاتی مانند حشرات و علف های هرز، استفاده می شوند. آفت‌کش ها معمولا حشراتی را هدف قرار می‌دهند که می‌توانند به محصولات آسیب برسانند یا آن را از بین ببرند، در حالی که علف‌ ...

مشاهده مطلب
حلقه پران

حلقه پران

علیرضا آذری علیرضا آذری

القای الکترومغناطیسی

۲۴ مرداد ۱۴۰۲

شار مغناطیسی تعداد خطوط مغناطیسی که به طور عمود از سطح مدار بسته می‌گذرد، شار مغناطیسی نام دارد. شار مغناطیسی یک کمیت نرده ای بوده و یکای آن در سیستم بین المللی وبر (wbwbwb) نام دارد. اگر یک مدار بسته را در میدان مغناطیسی حاصل از یک آهن ربا قرار دهیم، شا ...

مشاهده مطلب
تغییر حالت از یخ به بخار آب

تغییر حالت از یخ به بخار آب

علیرضا آذری علیرضا آذری

گرما

۲۴ تیر ۱۴۰۲

انرژی که بر اثر اختلاف دما بین دو جسم مبادله می شود گرما نام دارد و باید توجه کنیم که ماده حاوی گرما نیست و آن انرژی که ذرات ماده دارند انرژی جنبشی مولکول ها است. گرما انرژی در گذر از جسمی با دمای بالاتر به جسم با دمای پایین تر است. این انرژی پس از انتقال ...

مشاهده مطلب
نوارهای دو فلزه و کاربرد آنها

نوارهای دو فلزه و کاربرد آنها

علیرضا آذری علیرضا آذری

گرما

۳۱ خرداد ۱۴۰۲

تغییر در هر یک از ابعاد خطی جسم جامد مانند طول، عرض و ارتفاع را انبساط طولی می نامیم. شما انبساط و آثار ناشی از آن را بارها در زندگی خود مشاهده کرده اید. مثلا دیده اید که اگر در یک ظرف شیشه ای محکم باشد معمولا برای باز کردن در ظرف روی آن آب گرم می ریزند؛ ی ...

مشاهده مطلب
تبدیل یکاهای دما

تبدیل یکاهای دما

علیرضا آذری علیرضا آذری

گرما

۲۲ اسفند ۱۴۰۱

دما یک کمیت فیزیکی است که میزان گرمی یا سردی اجسام را نشان می‌دهد. دما را مربوط به حرکت کاتوره ای اتم ها و مولکول های ماده بوده و با میانگین انرژی جنبشی ذرات متناسب است. این کمیت به وسیله دماسنج ها اندازه گیری می‌شود، اولین وسیله اندازه گیری دما را گالیله ...