شبیه‌سازهای آموزشی

۲ مطلب
مشاهده مطلب
تداخل امواج و تشدید

تداخل امواج و تشدید

علی کرمی علی کرمی

برهم کنش های موج

۲۶ آبان ۱۴۰۰

هر لرزش در فضا یک موج و هر لرزش در زمان یک ارتعاش است. بیایید تداخل امواج را با مثالی بررسی کنیم: فرض کنید 3 عدد سرنگ در اختیار دارید که 2 عدد از آنها کنار هم و سرنگ سوم در مقابل این دو قرار داده ایم به نحوی که شکل حرف Y شده باشد. داخل سرنگ ها مایع ریخته ...

مشاهده مطلب
تداخل امواج

تداخل امواج

علی کرمی علی کرمی

برهم کنش های موج

۱۱ شهریور ۱۴۰۰

طبق اصل برهم نهی امواج می دانیم وقتی چندین موج به طور هم زمان در ناحیه ای تاثیر بگذارند، اثر خالص آن برابر مجموع اثرهای مجزای هر یک امواج است. به ترکیب امواج با یکدیگر تداخل می گویند که به 2 دسته تداخل های سازنده و ویرانگر تقسیم می شود. اگر امواج هنگام همپ ...

۱