شبیه‌سازهای آموزشی

۱۱۴ مطلب
مشاهده مطلب
گرانش و مدار سیارات

گرانش و مدار سیارات

علی کرمی علی کرمی

حرکت شناسی و دینامیک

۱۸ شهریور ۱۴۰۰

در آزمایش "آشنایی با نیروی گرانش" با گرانش و عوامل موثر بر آن آشنا شدیم. در این بخش قصد داریم آن را به کار برده و مسیر حرکت سیارات را مشاهده کنیم. آزمایش مدل را فعال کرده و به عنوان مثال حرکت زمین و ماه به دور خورشید را نگاه کنید، سعی کنید جرم خورشید را اف ...

مشاهده مطلب
آشنایی با نیروی گرانش

آشنایی با نیروی گرانش

علی کرمی علی کرمی

حرکت شناسی و دینامیک

۱۷ شهریور ۱۴۰۰

اگر جسمی را پرتاب کرده یا رها کنیم پس از مدتی روی زمین سقوط می کند، ماه به دور زمین چرخیده و زمین نیز به دور خورشید در گردش است. علت تمامی این اتفاقات نیروی گرانش می باشد. این نیرو از نوع جاذبه ای بوده و دافعه ندارد. قانون گرانش نیوتن می تواند نیروی ج ...

مشاهده مطلب
بادکنک و الکتریسیته ساکن

بادکنک و الکتریسیته ساکن

علی کرمی علی کرمی

الکتریسیته

۱۶ شهریور ۱۴۰۰

اجسام به چند طریق دارای بار الکتریکی می شوند: _ مالش 2 جسم به یکدیگر _ تماس جسم باردار با جسم رسانا  _ القاء بین جسم باردار و جسم بدون بار مطابق آزمایش بادکنک را با کشیدن روی پیراهن پشمی، به روش مالش باردار کرده و می توان با نزدیک کردن به دیوار، پدیده ...

مشاهده مطلب
قانون هوک

قانون هوک

علی کرمی علی کرمی

حرکت شناسی و دینامیک

۱۳ شهریور ۱۴۰۰

آیا تا به حال فنری را در دست خورد فشرده اید؟ توجه کرده اید علاوه به فشردن فنر، نیرویی نیز به دست شما وارد می شود؟ چرا نمی توانیم فنر اتومبیل را با یک دست فشرده کنیم؟ اینها سوالاتی هستند که از طریق آزمایش به پاسخ آنها خواهیم رسید. در واقع وقتی فنری را فشرده ...

مشاهده مطلب
آشنایی با نیرو ها، حرکت و اصطکاک

آشنایی با نیرو ها، حرکت و اصطکاک

علی کرمی علی کرمی

حرکت شناسی و دینامیک

۱۲ شهریور ۱۴۰۰

نیرو همان هل دادن یا کشیدن است که به 2 نوع تماسی و غیرتماسی تقسیم می شود.  نیروهای غیر تماسی مانند نیروی وارده از طرف آهنربا یا جسم باردار است و نیروی تماسی همان هل دادن یا کشیدن به واسطه تماس با جسم می باشد. در این شبیه ساز چندین آزمایش انجام خواهیم ...

مشاهده مطلب
تداخل امواج

تداخل امواج

علی کرمی علی کرمی

برهم کنش های موج

۱۱ شهریور ۱۴۰۰

طبق اصل برهم نهی امواج می دانیم وقتی چندین موج به طور هم زمان در ناحیه ای تاثیر بگذارند، اثر خالص آن برابر مجموع اثرهای مجزای هر یک امواج است. به ترکیب امواج با یکدیگر تداخل می گویند که به 2 دسته تداخل های سازنده و ویرانگر تقسیم می شود. اگر امواج هنگام همپ ...