شبیه‌سازهای آموزشی

۱۱۴ مطلب
مشاهده مطلب
بازی با میدان الکتریکی

بازی با میدان الکتریکی

علی کرمی علی کرمی

الکتریسیته

۸ آبان ۱۴۰۰

آموختیم که میدان الکتریکی خاصیتی است در اطراف ذرات باردار که باعث اعمال نیرو به دیگر ذرات باردار می شود. نیروی وارده به هر ذره باردار به میدان الکتریکی اطراف ذره و اندازه بار آن بستگی دارد. قصد داریم با استفاده از 2 نکته بالا یک بازی فیزیکی انجام دهیم: باز ...

مشاهده مطلب
میدان الکتریکی

میدان الکتریکی

علی کرمی علی کرمی

الکتریسیته

۲۹ مهر ۱۴۰۰

میدان الکتریکی خاصیتی در اطراف ذرات باردار است که باعث اعمال نیرو به دیگر ذرات باردار شده و می توان خطوط این میدان را با استفاده از بار آزمون مشخص کرد.  خطوط میدان الکتریکی برای ذرات با بار مثبت به صورت شعاعیِ دورشونده و همین خطوط برای ذرات با بار منف ...

مشاهده مطلب
خطوط میدان مغناطیسی

خطوط میدان مغناطیسی

علی کرمی علی کرمی

مغناطیس

۲۷ مهر ۱۴۰۰

یک ذره باردار در فضای اطراف خود میدان الکتریکی ایجاد می کند. همین طور آهنربا نیز می‌تواند اطراف خود میدانی مغناطیسی ایجاد کند. به کمک عقربهٔ مغناطیسی می توان جهت خطوط میدان مغناطیسی را در هر نقطه از فضای اطراف یک آهنربا تعیین کرد. خط های میدان مغناطیسی در ...

مشاهده مطلب
فیلتر پرتوهای نور

فیلتر پرتوهای نور

علی کرمی علی کرمی

نور و تابش

۲۶ مهر ۱۴۰۰

آیا تا به حال توجه کرده اید چه عاملی باعث می شود که مشاهده اجسام در یک روز آفتابی از پشت عینک های آفتابی برایمان راحت تر باشد؟ با برخورد نور خورشید به اتومبیلی با رنگ قرمز، بیشتر طیف های نور جذب و فقط پرتو قرمز از بدنه ماشین بازتاب شده و به چشم ما می رسد؛ ...

مشاهده مطلب
موج عرضی در ریسمان

موج عرضی در ریسمان

علی کرمی علی کرمی

موج و انواع آن

۵ مهر ۱۴۰۰

موج از نقطه ای به نقطهٔ دیگر حرکت کرده و انرژی را با خود منتقل می کند. در این آزمایش موج عرضی تولید کرده و عوامل موثر بر آن را مطالعه کنیم. در گام اول آزمایش با استفاده از آچار موجود یک تپ ایجاد کرده و نحوه حرکت رفت و برگشت تپ را به دقت مطالعه کنید. اگر تک ...

مشاهده مطلب
تعادل گرمایی

تعادل گرمایی

علی کرمی علی کرمی

گرما و ترمودینامیک

۲ مهر ۱۴۰۰

توجه کرده اید چرا در زمستان سردمان می شود و لباس زیاد می پوشیم یا در تابستان احساس گرما می کنیم؟ در واقع بدن ما در حال هم دما شدن با محیط است، اما گاهی اوقات دمای محیط خیلی سرد یا گرم بوده و بدنمان نمی تواند تا این حد تغییرات داشته باشد لذا دچار لرزش بدن د ...