شبیه‌سازهای آموزشی

۲ مطلب
مشاهده مطلب
موازنه شیمیایی

موازنه شیمیایی

نیکا نیکرو نیکا نیکرو

واکنش ها

۴ بهمن ۱۴۰۱

هر معادله شیمیایی نشان دهنده یک واکنش شیمیایی می‌باشد. در هر واکنش شیمیایی، موادی وجود دارد که آنها را به عنوان مواد شرکت کننده در واکنش می‌شناسیم.  + مواد اولیه شرکت‌کننده در واکنش، واکنش دهنده نام دارد و در سمت چپ معادله شیمیایی نوشته می‌شود. + ...

مشاهده مطلب
واکنش های شیمیایی

واکنش های شیمیایی

نسرین فرشادی نسرین فرشادی

واکنش ها

۱۵ تیر ۱۴۰۱

در واکنش های شیمیایی، مواد اولیه در طی یک فرآیند و تغییر شیمیایی به مواد جدید تبدیل می شوند. بسیاری از پدیده های اطراف ما یک تغییر شیمیایی است که روزانه آن ها را مشاهده می کنیم، مانند پختن غذا، سوختن چوب و کاغذ و...... از ترکیب یا تجزیه مواد اولیه که به ...

۱