شبیه‌سازهای آموزشی

۱۱۴ مطلب
مشاهده مطلب
تبدیل یکاهای دما

تبدیل یکاهای دما

علیرضا آذری علیرضا آذری

گرما و ترمودینامیک

۲۲ اسفند ۱۴۰۱

دما یک کمیت فیزیکی است که میزان گرمی یا سردی اجسام را نشان می‌دهد. دما را مربوط به حرکت کاتوره ای اتم ها و مولکول های ماده بوده و با میانگین انرژی جنبشی ذرات متناسب است. این کمیت به وسیله دماسنج ها اندازه گیری می‌شود، اولین وسیله اندازه گیری دما را گالیله ...

مشاهده مطلب
دستگاه طیف سنج

دستگاه طیف سنج

شهره امیرقلی شهره امیرقلی

دنیای اتم

۱۸ اسفند ۱۴۰۱

طیف نشری استفاده از خطوط نشری برای شناسایی اتم ها از مدت ها قبل در شیمی متداول بود، اما منشأ این خطوط بعدها و در اوایل قرن بیستم شناسایی شد. چه اتفاقی در داخل اتم باعث بوجود آمدن این رنگ های زیبا می شود؟ طیف نشری خطی این طیف از تابش توسط بخار بسیار رقیق عن ...

مشاهده مطلب
ژنتیک موش آزمایشگاهی

ژنتیک موش آزمایشگاهی

رضوانه صفرخانی رضوانه صفرخانی

ژنتیک

۱۸ اسفند ۱۴۰۱

موش‌های آزمایشگاهی از همان گونهٔ موش‌های خانگی هستند، با این حال اغلب در رفتار و فیزیولوژی بسیار متفاوت هستند. صدها نژاد inbred, outbred و ترانس ژنیک وجود دارد. نژاد، در مورد جوندگان، به گروهی اطلاق می‌شود که در آن همه اعضا از لحاظ ژنتیکی تا حد ا ...

مشاهده مطلب
ترکیب یونی

ترکیب یونی

نیکا نیکرو نیکا نیکرو

جامدات و خواص آنها

۱۸ اسفند ۱۴۰۱

ترکیب یونی نوعی ترکیب شیمیایی است که ذرات سازنده آن یون‌های مثبت (کاتیون) و منفی (آنیون) باشند. در این ترکیبات؛ کاتیون، معمولا فلزی است الکترون از دست داده و آنیون‌، نافلزی است که الکترون گرفته است. 🔺در حالت کلی فلزات تمایل دارند که الکترون از دست بدهند و ...

مشاهده مطلب
حرکت نوسانی ساده

حرکت نوسانی ساده

علیرضا آذری علیرضا آذری

نوسان و موج

۱۰ اسفند ۱۴۰۱

نوسان تاب، نوسان آونگ ساعت، نوسان فنر و.... از انواع حرکت هایی هستند متحرک در آنها در دو طرف یک نقطه حرکتی رفت و برگشت دارند. این حرکت های رفت و برگشتی می توانند دوره ای باشند یا غیر دوره ای. نوسان دوره ای به نوسانی می گویند که حرکت در هر دوره عینا تکرار م ...

مشاهده مطلب
الگوها

الگوها

فاطمه فرشادی فاطمه فرشادی

ریاضیات ابتدایی

۱۰ اسفند ۱۴۰۱

الگوها خود را در موقعیت‌ها و موضوعات طبیعی و روزمره‌ نشان می‌دهند. الگوها در ریاضیات برجسته و شاخص‌اند؛ به طوری که الگوهای عملی و قابل استفاده در حل مسئله ریاضی قابلیت اجرایی گسترده‌ای دارد. ساختن و تمرین الگوها برای تقویت مهارتهای ریاضی کودکان بسیار مهم ا ...