شبیه‌سازهای آموزشی

۱۱۴ مطلب
مشاهده مطلب
شکل های گوناگون انرژی و تبدیلات بین آنها

شکل های گوناگون انرژی و تبدیلات بین آنها

علی کرمی علی کرمی

کار و انرژی

۲ مهر ۱۴۰۰

انرژی انواع گوناگونی دارد؛ مانند: انرژی مکانیکی، گرمایی، شیمیایی، نوری، الکتریکی و... طبق قانون پایستگی انرژی، انرژی نه به وجود می آید و نه از بین می رود بلکه از شکلی به شکل دیگر تبدیل می شود. به عنوان مثال باروت می تواند انرژی شیمیایی ذخیره شده در خود را ...

مشاهده مطلب
حالت های ماده از دیدگاه مولکولی

حالت های ماده از دیدگاه مولکولی

علی کرمی علی کرمی

گرما و ترمودینامیک

۳۰ شهریور ۱۴۰۰

در سطح فیزیک دبیرستان ماده دارای 3 حالت جامد، مایع و گاز است. در حالت جامد پیوند بین مولکول ها بسیار قوی بوده و مولکول ها به یکدیگر نزدیک اند، در حالت مایع پیوند ها کمی سست شده و آزادی مولکول ها برای حرکت بیشتر است و سرانجام در حالت گازی پیوند خاصی بین مول ...

مشاهده مطلب
فشار در مایعات

فشار در مایعات

علی کرمی علی کرمی

شاره ها

۳۰ شهریور ۱۴۰۰

فشار، نیروی وارد بر سطح است. هدف ما مطالعه فشار در شاره ها (مایعات و گازها) می باشد. وقتی جسمی داخل سیال قرار می گیرد، نیروهایی عمود بر سطح آن از تمامی جهات وارد می شود. فشار در سیال به 3 عامل چگالی، ارتفاع و شتاب گرانش وابسته است.(البته فشار هوا نیز موثر ...

مشاهده مطلب
قانون گشتاورها

قانون گشتاورها

علی کرمی علی کرمی

حرکت شناسی و دینامیک

۲۹ شهریور ۱۴۰۰

تصور کنید 2 کودک می خواهند الاکلنگ بازی کنند اما جرم های یکسانی ندارند، بزرگسالان بطور تجربی کودک سبک تر را در انتهای الاکلنگ قرار داده و کودک سنگین را کمی جلوتر (نزدیک به محور چرخش) می آورند، اما چرا؟ چه قانون فیزیکی پشت این مسئله وجود دارد؟ بیایید مسئله ...

مشاهده مطلب
مدل اتم و آزمایش پراکندگی رادرفورد

مدل اتم و آزمایش پراکندگی رادرفورد

علی کرمی علی کرمی

فیزیک اتمی و هسته ای

۲۶ شهریور ۱۴۰۰

تلاش ها برای مطالعه اتم که سازنده بسیاری از ذرات عالم است از زمان یونان وجود داشته و هنوز هم ادامه دارد. بررسی فلسفی اتم به زمان دموکریت باز می گردد و مطالعه علمی اتم از زمان دالتون شروع شده و پس از آن توسط افرادی مانند تامسون، رادرفورد، بور، شرودینگر و... ...

مشاهده مطلب
معادله درجه دو

معادله درجه دو

علی کرمی علی کرمی

پیش نیازهای ریاضی

۲۵ شهریور ۱۴۰۰

در فصل اول فیزیک دوازدهم گاهی اوقات هنگام مطالعه نمودار های مکان-زمان و سرعت-زمان مسیرها خطی نبوده و منحنی می باشد، یعنی شیب نمودار ثابت نبوده و نشان دهنده سرعت متغیر یا شتاب متغیر است. با انجام آزمایش های متفاوت به تحلیل نمودارهای درجه دو خواهیم پرداخت تا ...