شبیه‌سازهای آموزشی

۹ مطلب
مشاهده مطلب
جمع بلوکی اعداد

جمع بلوکی اعداد

فاطمه فرشادی فاطمه فرشادی

ریاضیات ابتدایی

۲۶ اسفند ۱۴۰۱

همان طور که در زبان فارسی کلمات دارای معنا هستند در زبان ریاضی نیز اعداد معنا و مفهوم دارند. شناخت دقیق اجزای هر عدد برای پاسخ دادن به پرسش‌های مربوط به آن یا انجام محاسبات ضروری است. عدد مفهومی برای بیان مقدار یا شمارش است. برای نوشتن اعداد از رقم‌ها (۰،۱ ...

مشاهده مطلب
نمودار سهمی

نمودار سهمی

فاطمه دادرس فاطمه دادرس

نمودارها

۲۳ اسفند ۱۴۰۱

معادله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی تابع درجه دوم در حالت کلی به صورت y=ax2+bx+cy=ax^2+bx+cy=ax2+bx+c می‌باشد که در آن a مخالف صفر است. نمودار آن به یکی از دوصورت ∩∩ ∩ و ∪∪∪ است که به آن سهمی می‌گوییم. در سهمی به معادله‌ی بالا، نقطه ای به طول x=−b2a ...

مشاهده مطلب
الگوها

الگوها

فاطمه فرشادی فاطمه فرشادی

ریاضیات ابتدایی

۱۰ اسفند ۱۴۰۱

الگوها خود را در موقعیت‌ها و موضوعات طبیعی و روزمره‌ نشان می‌دهند. الگوها در ریاضیات برجسته و شاخص‌اند؛ به طوری که الگوهای عملی و قابل استفاده در حل مسئله ریاضی قابلیت اجرایی گسترده‌ای دارد. ساختن و تمرین الگوها برای تقویت مهارتهای ریاضی کودکان بسیار مهم ا ...

مشاهده مطلب
ماشین حساب نموداری

ماشین حساب نموداری

فاطمه دادرس فاطمه دادرس

نمودارها

۱۲ بهمن ۱۴۰۱

گاهی اوقات ترسیم نمودار برخی توابع، بررسی محل تلاقی دو نمودار، محاسبه دامنه و برد و بسیاری از عملیات های ریاضی دشوار می شود. در این مواقع نرم افزارهای ریاضی به کمک ما می آید. این نرم افزار آنلاین ماشین حساب نموداری پیشرفته است که زمان مورد نیاز برای ترسیم ...

مشاهده مطلب
حل معادله درجه اول

حل معادله درجه اول

فاطمه دادرس فاطمه دادرس

اعداد صحیح

۱۴ دی ۱۴۰۱

معادله چیست ؟ معادله (Equation) واژه‌ای عربی و در لغت به ‌معنی برابری و هم‌ وزنی است. همین معنی به ما می‌گوید که به زبان ریاضی باید یک مساوی داشته باشیم. به‌عبارت بهتر، معادله یک گزاره ریاضی است که تساوی دو عبارت را بیان می‌کند و این تساوی با علامت “= ...

مشاهده مطلب
ترتیب عملیات در ریاضی

ترتیب عملیات در ریاضی

فاطمه دادرس فاطمه دادرس

اعداد صحیح

۲۵ شهریور ۱۴۰۱

چه زمانی مهم است که شما کارها را در چه ترتیبی انجام دهید؟ یا آیا اصلاً اهمیتی دارد؟ خب، نگاهی به چند موقعیت در دنیای واقعی بیندازیم: هنگامی که خانه را تمیز می کنید، مهم نیست که ابتدا آشپرخانه را تمیز کنید یا اتاق نشیمن را.هنگامی که لباس می پوشید، مهم است ک ...

۱

۲