شبیه‌سازهای آموزشی

۳ مطلب
مشاهده مطلب
طیف نشری اتم ها

طیف نشری اتم ها

نسرین فرشادی نسرین فرشادی

دنیای اتم

۲۷ اسفند ۱۴۰۱

برای پرتاب یک تیر چقدر انرژی لازم است؟ تیراندازی با کمان به عنوان یک ورزش یا وسیله ای برای دفاع از قرن ها پیش وجود داشته است. در حالت استراحت، هیچ کششی روی سیم کمان وجود ندارد و هیچ نیرویی به تیر وارد نمی شود. وقتی ریسمان و فلش به عقب کشیده می شوند، اکنون ...

مشاهده مطلب
دستگاه طیف سنج

دستگاه طیف سنج

شهره امیرقلی شهره امیرقلی

دنیای اتم

۱۸ اسفند ۱۴۰۱

طیف نشری استفاده از خطوط نشری برای شناسایی اتم ها از مدت ها قبل در شیمی متداول بود، اما منشأ این خطوط بعدها و در اوایل قرن بیستم شناسایی شد. چه اتفاقی در داخل اتم باعث بوجود آمدن این رنگ های زیبا می شود؟ طیف نشری خطی این طیف از تابش توسط بخار بسیار رقیق عن ...

مشاهده مطلب
پرتو کاتدی

پرتو کاتدی

نسرین فرشادی نسرین فرشادی

دنیای اتم

۲۲ دی ۱۴۰۱

تمام مواد اطراف ما از اتم ساخته شده اند و اتم از ذرات ریزی که زیر اتم (Subatomic Particles) نامیده می شوند تشکیل شده است. زیر اتم های تشکیل دهنده اتم ها الکترون، پروتون و نوترون هستند. دانشمندان زیادی برای کشف این ذرات آزمایشات مختلف انجام دادند. یکی از ای ...

۱