شبیه‌سازهای آموزشی

۲ مطلب
مشاهده مطلب
تعیین مرکز سطحی زلزله

تعیین مرکز سطحی زلزله

ببراز کریمی ببراز کریمی

زمین شناسی

۲۷ اسفند ۱۴۰۱

زمین‌لرزه، لرزش و جنبش و تکان خوردن زمین است که به دلیل آزاد شدن انرژی تخلیه شده از سنگ‌ها در گسل‌های پوسته زمین در مدتی کوتاه روی می‌دهد. محلّی که منشأ زمین‌لرزه است و انرژی از آنجا خارج می‌شود را کانون زلزله، و نقطه بالای کانون در سطح زمین را مرکز سطحی ز ...

مشاهده مطلب
اشتقاق قاره ها

اشتقاق قاره ها

رضوانه صفرخانی رضوانه صفرخانی

زمین شناسی

۷ دی ۱۴۰۱

قاره توده بزرگ، پیوسته و جزیره مانندی است که بیشتر آن از آب پوشیده نشده و حومه آن زیر سطح اقیانوس است. البته دو قاره آسیا و اروپا به هم چسبیدند و تنها با رشته کوه های اورال از هم جدا می‌شوند. گاهی این دو قاره به عنوان یک قاره در نظر گرفته می شوند که به آن ...

۱