شبیه‌سازهای آموزشی

۱۱۴ مطلب
مشاهده مطلب
قانون گازها

قانون گازها

علی کرمی علی کرمی

گرما و ترمودینامیک

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

گاز کامل گازی است که در آن نیروی بین مولکولی وجود ندارد(یا بین ذرات آن هیچ برهم‌کنشی وجود ندارد). برای بررسی رفتار گازها باید رابطه بین فشار، حجم، دما و مقدار گاز(برحسب مول) را بررسی کرد. ترمودینامیک قوانین حاکم بین کمیت های ماکروسکوپیکی را بررسی می کند. & ...

مشاهده مطلب
تشریح قورباغه

تشریح قورباغه

رضوانه صفرخانی رضوانه صفرخانی

تشریح

۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

معرفی قورباغه از شاخه ی طناب داران ← زیر شاخه ی مهره داران (vertebata) ← رده ی دوزیستان (Amphibia) ←  راسته ی دوزیستان بی دم (Anura) ← خانواده ی ← vanidac جنس قورباغه ی سبز(rana) نکته: طناب داران در انتهای بدن خود طناب ع ...

مشاهده مطلب
میدان مغناطیسی سیملوله

میدان مغناطیسی سیملوله

علی کرمی علی کرمی

مغناطیس

۲۶ فروردین ۱۴۰۱

اگر سیم بلند را به صورت پیچه یا سیملوله درآوریم، خطوط میدان مغناطیسی در داخل آن متمرکز می شود.   سیملوله، سیم درازی است که به صورت مارپیچی بلند، پیچیده شده است. با عبور جریان الکتریکی از سیملوله، در فضای اطراف آن میدان مغناطیسی به وجود می آید. همان گو ...

مشاهده مطلب
قانون دست راست

قانون دست راست

علی کرمی علی کرمی

مغناطیس

۱۲ فروردین ۱۴۰۱

ذرات باردار متحرک، هم دارای میدان الکتریکی اند و هم میدان مغناطیسی. میدان مغناطیسی در اثر حرکت بارالکتریکی به وجود می آید. طبق قانون کولن نیروی بین دو ذره باردار به اندازه بار هر ذره و فاصله ذرات از هم بستگی دارد. اما وقتی ذرات باردار نسبت به هم در حرکت ...

مشاهده مطلب
تغییر حالت و دمای تعادل

تغییر حالت و دمای تعادل

علی کرمی علی کرمی

گرما و ترمودینامیک

۸ فروردین ۱۴۰۱

گرما نوعی انرژی است که به دلیل اختلاف دما، از جسم گرم به جسم سرد منتقل می شود. این انتقال انرژی تا زمانی ادامه می یابد که دو جسم هم دما شده و اصطلاحا گوییم به تعادل گرمایی رسیده است. توجه کنید که گرما، انرژی انتقال یافته بین دو جسم بوده و انرژیِ در حال گذا ...

مشاهده مطلب
میدان مغناطیسی اطراف سیم راست

میدان مغناطیسی اطراف سیم راست

علی کرمی علی کرمی

مغناطیس

۸ فروردین ۱۴۰۱

جریان الکتریکی، نیروي مغناطیسی تولید می کند. اورستد علم مغناطیس از مشاهده برخی سنگ ها که تکه های آهن را جذب می کردند، سرچشمه گرفت. پس از کشف جریان الکتریکی توسط ولتا، فیزیکدانان علاقه زیادی به آزمایش روی جریان الکتریکی پیدا کردند.? مهم ترین نتیجه این ...