شبیه‌سازهای آموزشی

۱۰۳ مطلب
مشاهده مطلب
آشنایی با سامانه جرم_فنر

آشنایی با سامانه جرم_فنر

علی کرمی علی کرمی

نوسان و موج

۱۹ شهریور ۱۴۰۰

جسمی را از فنر آویزان کرده و حرکت دهید؛ در صورت نبود اصطکاک، سیستم حرکات منظم و تکراری انجام می دهد که به این نوع حرکت، حرکت هماهنگ ساده (SHM) می گویند. از روی این حرکت و برخی قوانین ساده می توان ثابت فنر، جرم جسم، دوره تناوب و فرکانس سامانه جرم_فنر را بدس ...

مشاهده مطلب
دید رنگی انسان

دید رنگی انسان

علی کرمی علی کرمی

نور و تابش

۱۹ شهریور ۱۴۰۰

جسمی را زیر نور سفید؛ آبی می بینیم و جسمی را قرمز، مگر نور سفید نیست پس چرا اجسام را به رنگ های مختلف می بینیم؟ با برخورد نور سفید به جسمی سبز رنگ مانند چمن، تمامی طیف های نور جذب شده و فقط طیف سبز از چمن بازتاب شده و به چشم ما می رسد؛ برای همین ما چمن را ...

مشاهده مطلب
گرانش و مدار سیارات

گرانش و مدار سیارات

علی کرمی علی کرمی

حرکت شناسی و دینامیک

۱۸ شهریور ۱۴۰۰

در آزمایش "آشنایی با نیروی گرانش" با گرانش و عوامل موثر بر آن آشنا شدیم. در این بخش قصد داریم آن را به کار برده و مسیر حرکت سیارات را مشاهده کنیم. آزمایش مدل را فعال کرده و به عنوان مثال حرکت زمین و ماه به دور خورشید را نگاه کنید، سعی کنید جرم خورشید را اف ...

مشاهده مطلب
آشنایی با نیروی گرانش

آشنایی با نیروی گرانش

علی کرمی علی کرمی

حرکت شناسی و دینامیک

۱۷ شهریور ۱۴۰۰

اگر جسمی را پرتاب کرده یا رها کنیم پس از مدتی روی زمین سقوط می کند، ماه به دور زمین چرخیده و زمین نیز به دور خورشید در گردش است. علت تمامی این اتفاقات نیروی گرانش می باشد. این نیرو از نوع جاذبه ای بوده و دافعه ندارد. قانون گرانش نیوتن می تواند نیروی ج ...

مشاهده مطلب
بادکنک و الکتریسیته ساکن

بادکنک و الکتریسیته ساکن

علی کرمی علی کرمی

الکتریسیته ساکن

۱۶ شهریور ۱۴۰۰

اجسام به چند طریق دارای بار الکتریکی می شوند: _ مالش 2 جسم به یکدیگر _ تماس جسم باردار با جسم رسانا  _ القاء بین جسم باردار و جسم بدون بار مطابق آزمایش بادکنک را با کشیدن روی پیراهن پشمی، به روش مالش باردار کرده و می توان با نزدیک کردن به دیوار، پدیده ...

مشاهده مطلب
قانون هوک

قانون هوک

علی کرمی علی کرمی

حرکت شناسی و دینامیک

۱۳ شهریور ۱۴۰۰

آیا تا به حال فنری را در دست خورد فشرده اید؟ توجه کرده اید علاوه به فشردن فنر، نیرویی نیز به دست شما وارد می شود؟ چرا نمی توانیم فنر اتومبیل را با یک دست فشرده کنیم؟ اینها سوالاتی هستند که از طریق آزمایش به پاسخ آنها خواهیم رسید. در واقع وقتی فنری را فشرده ...