شبیه‌سازهای آموزشی

۱ مطلب
مشاهده مطلب
قرقره ها

قرقره ها

علی کرمی علی کرمی

علوم

۱۳ اسفند ۱۴۰۰

به من نقطه اتکایی بدهید، زمین را بلند می‌کنم. افسانه ای از ارشمیدس قرقره یکی از پرکاربرد‌ترین ابزار‌ها جهت بلندکردن اجسام سنگین با نیرویی کمتر از نیروی وزنِ آن است. در واقع با صرف نیرویی کمتر از وزن جسم، آن را از زمین بلند می کنیم.? قرقره متشکل از چرخی اس ...

۱