شبیه‌سازهای آموزشی

۱ مطلب
مشاهده مطلب
الکترولیز

الکترولیز

نسرین فرشادی نسرین فرشادی

الکتروشیمی

۲۰ بهمن ۱۴۰۱

الکترولیز و انحلال نمک خوراکی NaCl در آب   نمک خوراکی از سدیم و کلر ساخته شده ‌است و در آب محلول است و از مهم‌ترین املاحی است که در خوراک روزانه انسان‌ها به کار می‌رود. نمک خوراکی مانند دیگر نمک ها ترکیب یونی&nb ...

۱