القای الکترومغناطیسی و قانون لنز

فیزیک / القای الکترومغناطیسی

در حال بارگذاری

برای شروع کلیک کنید

القای الکترومغناطیسی و قانون لنز
۳:۰۰

زمانت رو محدود نکن !

در کمتر از یک دقیقه و به صورت کاملا رایگان در سایت ثبت نام کن تا از همه شبیه سازها بدون محدودیت زمانی استفاده کنی:)

در کمتر از یک دقیقه و به صورت کاملا رایگان در سایت ثبت نام کن تا از همه شبیه سازها بدون محدودیت زمانی استفاده کنی:)

BubbleBubble
پرسش و پاسخ
ارسال