کار با الکتروسکوپ

فیزیک / الکتریسیته ساکن

در حال بارگذاری

برای شروع کلیک کنید

کار با الکتروسکوپ
۳:۰۰

زمانت رو محدود نکن !

در کمتر از یک دقیقه و به صورت کاملا رایگان در سایت ثبت نام کن تا از همه شبیه سازها بدون محدودیت زمانی استفاده کنی:)

در کمتر از یک دقیقه و به صورت کاملا رایگان در سایت ثبت نام کن تا از همه شبیه سازها بدون محدودیت زمانی استفاده کنی:)

BubbleBubble
پرسش و پاسخ
ارسال
 • سحر
  ۲۱ آبان ۱۴۰۲
  ۱
  میدان ایجاد شده چرا و چگونه تشکیل شد؟ چطور صفحه ها مثبت و منفی شدند؟؟
  • علیرضا آذری
   دبیر
   ۲۲ آبان ۱۴۰۲
   ۱
   سلام
   با توجه به اینکه کلاهک الکتروسکوپ متصل به یکی از صفحه های دایره ای است با منفی شدن بار الکتروسکوپ صفحه متصل به آن نیز دارای بار منفی شده و باعث ایجاد نیروی دافعه به الکترونهای آزاد صفحه مقابل خود میشود این الکترونهای آزاد با سیمی که متصل به بدنه الکتروسکوپ است به زمین منتقل می شوند و صفحه مقابل صفحه اول بار مثبت خواهد داشت . و بین دوصفحه که با بارهای غیر همنام هستند میدان الکتریکی خواهیم داشت