فشار در شاره ها

۵ مطلب
مشاهده مطلب
جک هیدرولیک

جک هیدرولیک

فاطمه فرشادی فاطمه فرشادی

شاره ها

۳۱ تیر ۱۴۰۲

اصل پاسکال یکی از ساده ترین و در عین حال پرکاربردترین اصول فیزیکی حاکم بر سیالات است. کاربرد این اصل در طراحی و تولیدات بسیاری از تجهیزاتی که روزانه با آن ها سر و کار داریم، قابل مشاهده است. اصل پاسکال چیست؟ فشار(P) در ساده ترین شکل ممکن به صورت نیرو(F) ت ...

مشاهده مطلب
آموزش اصل برنولی و معادله پیوستگی

آموزش اصل برنولی و معادله پیوستگی

علی کرمی علی کرمی

شاره ها

۱۹ تیر ۱۴۰۱

آهنگ شارش جریان: حجم شاره گذرنده از هر مقطع لوله در واحد زمان معادله پیوستگی طبق پایستگی جرم باید مقدار آب عبوری از مقطع های متفاوت یکسان باشد. باتوجه به این نکته می توان نتیجه گرفت که با کاهش سطح مقطع لوله باید سرعت حرکت سیال افزایش یابد. در حالت پایا، آ ...

مشاهده مطلب
لوله ونتوری و اصل برنولی

لوله ونتوری و اصل برنولی

علی کرمی علی کرمی

شاره ها

۷ تیر ۱۴۰۱

در مسیر حرکت سیال، با افزایش تندی شاره، فشار آن کاهش می یابد. حرکت شاره معمولا به دو صورت یکنواخت و آشوبناک می باشد. در حرکت یکنواخت (لایه‌ای)، شکل کلی جریان ثابت است اما در حرکت آشوبناک (تلاطمی) شکل جریان شاره و مسیر حرکت ذرات درون آن، مرتبا تغییر می کند ...

مشاهده مطلب
فشار پیمانه ای

فشار پیمانه ای

علی کرمی علی کرمی

شاره ها

۲۷ آذر ۱۴۰۰

یکی از ساده ترین وسایل اندازه گیری فشار شاره محصور، استفاده از مانومتر (فشارسنج شاره ها) است که شامل یک لوله U شکل حاوی مایعی همراه با کپسولی است که به یکی از شاخه های لوله متصل است. درون لوله U شکل می توان مایعات مختلفی قرار داد و معمولا باید تا نیمه پر ...

مشاهده مطلب
فشار در مایعات

فشار در مایعات

علی کرمی علی کرمی

شاره ها

۳۰ شهریور ۱۴۰۰

فشار، نیروی وارد بر سطح است. هدف ما مطالعه فشار در شاره ها (مایعات و گازها) می باشد. وقتی جسمی داخل سیال قرار می گیرد، نیروهایی عمود بر سطح آن از تمامی جهات وارد می شود. فشار در سیال به 3 عامل چگالی، ارتفاع و شتاب گرانش وابسته است.(البته فشار هوا نیز موثر ...

۱