شبیه‌سازهای آموزشی

۲ مطلب
مشاهده مطلب
رونویسی و سنتز RNA

رونویسی و سنتز RNA

رضوانه صفرخانی رضوانه صفرخانی

تولید پروتئین

۱۴ مرداد ۱۴۰۱

سلام به همه همراهان عزیز سایت بیازما در مبحث قبلی مرتبط با ماده وراثتی درباره ساختار و همانند سازی دنا صحبت کردیم که در پایان رشته دنا به کمک شما همانند سازی شد! در بخش جدید رونویسی و سنتز رنا از دنا را بررسی کرده و پروتئینی تولید میکنیم که در نهایت ب ...

مشاهده مطلب
ساختمان DNA

ساختمان DNA

رضوانه صفرخانی رضوانه صفرخانی

تولید پروتئین

۲۵ خرداد ۱۴۰۱

مولکول DNA چیست؟ مولکول DNA (دی ان ای) یا دئوکسی‌ ریبونوکلئیک اسید (Deoxyribo Nucleic Acid) نام شیمیایی ترکیبی است که تمام اطلاعات ژنتیکی و ویژگی‌های وراثتی موجودات زنده را در بر دارد. این مولکول دارای دو رشته بسیار بلند است که به طور مارپیچ در کنار ه ...

۱